โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( update 14/11/2019 ) page.morkeaw.net/singleorcouple  
โสดดีหรือมีคู่

ภาคทฤษฎี | บทความ | ภาคปฏิบัติ | ดาวน์โหลด | ร่วมให้ข้อมูล | ลิงก์เครือข่าย

ที่มาและความสําคัญ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง หรือกระทั่งความทุกข์จากการอยู่เป็นโสด

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำธรรมะในหมวดคนคู่จากพระไตรปิฎกมาแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย รู้ตามได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย จนมีผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องคู่ จากที่เคยเห็นผิด มาเป็นความเห็นตามทำนองครองธรรมตามหลักพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นมรดกจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ทีมงานจิตอาสาจึงเห็นความสำคัญของธรรมะในหมวดนี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีที่อาจารย์หมอเขียวได้พร่ำสอนและประสบการณ์จริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ มาจัดหมวดหมู่รวมกันและเผยแพร่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น "โสดดีหรือมีคู่" จึงเป็นโครงการนำร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเฉพาะทางให้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือแนะนำติชมได้ที่ "ร่วมให้ข้อมูล"

ภาคทฤษฎี

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่ 18 มิถุนายน 2556
1:44 ชั่วโมง , มีคนเข้าชม 75,000+

ตอบคำถาม เป็นโสดทำไม

ตอบคำถาม:เพื่อนถามว่าทำไมไม่แต่งงาน คนบนโลกนี้ฟ้าไม่ได้ส่งให้คนเกิดมาเป็นโสดนะ ?
57 นาที , มีคนเข้าชม 200,000+

หนังสือ โสดดีหรือมีคู่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ : เป็นโสดดีหรือมีคู่
โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ค่ายสวนป่านาบุญ

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายสวนป่านาบุญ 16-22 มกราคม 2556) 2 ชม. , 23k views

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่ (วัดธรรมประทีป washington D.C. USA ครั้งที่ 4 8 กันยายน 2559) 2:20 ชม. , 19k views

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ในชีวิตเรื่องคนคู่

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ ในชีวิตเรื่องคนคู่ (20 มีนาคม 2562) 10 นาที , 2k views

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี (สวนป่านาบุญ๑ 19 พฤษจิกายน 2559) 2:50 ชม., 2k views

โสดดีหรือมีคู่ - หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน

โสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายพระไตรปิฎก ๘ 14-18 กรกฎาคม 2558 ณ สวนป่านาบุญ ๑) 43 นาที, 2k views

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน (23 กุมภาพันธ์ 2561) 1 นาที

ทุกข์ของคนมีคู่

ทุกข์ของคนมีคู่ (ค่าย ม.อุบล 4 ธันวาคม 2555) 46 นาที, 5k views

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร (23 ธันวาคม 2560) 21 นาที, 2k views

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่ ( 26 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ ๑) 4:35 นาที

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การจีบกัน เป็นการล่อลวงไหม? ( 3 พฤษจิกายน 2562 สวนป่านาบุญ ๑) 7:32 นาที

วีดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคทฤษฎี กดที่นี่
บทความ

บทความที่เกี่ยวกับเรื่องโสดดีหรือมีคู่ ทั้งเรื่องคนโสด คนมีคู่ ความทุกข์ ปัญหาต่าง ๆ จากความสัมพันธ์ และวิธีแก้ปัญหา ที่พาพ้นไปจากทุกข์นั้น ๆ

ภาคปฏิบัติ
 

โสดดีหรือมีคู่ อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ
(7:19 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์
(3:28 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อาทิตยา คงทอง

อาทิตยา คงทอง
(4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
(4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แพรลายไม้ กล้าจน

แพรลายไม้ กล้าจน
(8:33 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วรางคณา ไตรยสุทธิ์

วรางคณา ไตรยสุทธิ์
(5:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ

อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ
(5:42 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

ธานินทร์ มุ่งชมกลาง
(13:33 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ พีรพงษ์ จันดี

พีรพงษ์ จันดี
(4:25 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม
(4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิตตรึงธรรม กล้าจน

จิตตรึงธรรม กล้าจน
(7:20 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์
(4:07 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สนทยา กันทะมูล

สนทยา กันทะมูล
(5:06 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา แซ่โซ้ว

ลักขณา แซ่โซ้ว
(3:39 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ผ่องไพรธรรม กล้าจน

ผ่องไพรธรรม กล้าจน
(6:10 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ชัยภัทร ชุติคามี

ชัยภัทร ชุติคามี
(5:53 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ สมพงษ์ โขงรัมย์

สมพงษ์ โขงรัมย์
(5:15 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สำเริง สมอหมอบ

สำเริง สมอหมอบ
(7:16 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง
(4:01 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ดินแสงธรรม กล้าจน

ดินแสงธรรม กล้าจน
(4:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ หมายขวัญพุทธ กล้าจน

หมายขวัญพุทธ กล้าจน
(5:32 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ชุติวรรณ แสงสำลี

ชุติวรรณ แสงสำลี
(6:31 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ นวลนภา ยุคันตพรพงษ์

นวลนภา ยุคันตพรพงษ์
(4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ปริญญ์ ขวัญเชื้อ

ปริญญ์ ขวัญเชื้อ
(4:41 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่  แก่นศีล กล้าจน

แก่นศีล กล้าจน
(4:37 นาที)

โสดดีหรือมีคู่  แก้วใจเพชร กล้าจน

แก้วใจเพชร กล้าจน
(10:18 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พยอม ขวัญเชื้อ

พยอม ขวัญเชื้อ
(9:56 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ภูเพียรธรรม กล้าจน

ภูเพียรธรรม กล้าจน
(8:45 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิราภรณ์ ทองคู่

จิราภรณ์ ทองคู่
(4 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วันยา เรียบจันทร์

วันยา เรียบจันทร์
(2:30 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิตรา พรหมโคตร

จิตรา พรหมโคตร
(4:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่  ฐิติมา ใหม่สมเด็จ

ฐิติมา ใหม่สมเด็จ
(2:40 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ สำรวม แก้วแกมจันทร์

สำรวม แก้วแกมจันทร์
(3:27 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล

ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนกุล
(2:44 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์

ป่านแก้ว ศรีไกรสิทธิ์
(5:08 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ รจรินทร์ อักขะโคตร

รจรินทร์ อักขะโคตร
(4:34 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สำรวย เดชดี

สำรวย เดชดี
(4:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา

วณิชชา จันทร์จรัสวัฒนา
(2:24 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ กานดา ศักดิ์ศรชัย

กานดา ศักดิ์ศรชัย
(5:17 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ปางน้อม กล้าจน

ปางน้อม กล้าจน
(7:23 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ ศิริพร คำวงษ์ศรี

ศิริพร คำวงษ์ศรี
(6:26 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธภาภัค กฤตจารุภัทร์

ธภาภัค กฤตจารุภัทร์
(3:43 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พรทิพย์ เป็งคำตา

พรทิพย์ เป็งคำตา
(8:03 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สุเมธ พรหมรักษา

สุเมธ พรหมรักษา
(7:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์

ฟ้าปลื้ม ศรีจันทร์
(10:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ณัฐนิชา คำปาละ

ณัฐนิชา คำปาละ
(8:18 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จงกช สุทธิโอสถ

จงกช สุทธิโอสถ
(11:41 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลำพึง ก๋งจิ๋ว

ลำพึง ก๋งจิ๋ว
(12:41 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ มนภร บวรภัคภคมน

มนภร บวรภัคภคมน
(4:48 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ นฤมน ยังแช่ม

นฤมน ยังแช่ม
(4:55 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม

ศิริขวัญ แซ่ลิ่ม
(6:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ รักเย็น หน่อแก้ว

รักเย็น หน่อแก้ว
(7:16 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ กัมปนาท กายรัตนา

กัมปนาท กายรัตนา
(3:27 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สุวรรณา ทิพวรรณ

สุวรรณา ทิพวรรณ
(4:15 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ มุ่ง

มุ่ง
(8:55 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ทิวากร ชุมจีด

ทิวากร ชุมจีด
(6:50 นาที)

 
 

โสดดีหรือมีคู่ ภัคธร คุ้มกิตติพร

ภัคธร คุ้มกิตติพร
(13:11 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์
(14:24 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ผุสดี เจริญไวยเจตน์

ผุสดี เจริญไวยเจตน์
(7:58 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แสงอรุณ สังคมศิลป์

แสงอรุณ สังคมศิลป์
(6:40 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ คำเพียงเพชร

คำเพียงเพชร
(8:57 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สันทนา ประวงศ์

สันทนา ประวงศ์
(4:54 นาที)

 

 

 

 

 
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคปฏิบัติ กดที่นี่
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่

ร่วมให้ข้อมูลวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่ ด้วยความรู้แพทย์วิถีธรรม สามารถกรอกข้อมูลได้ใน google form ที่ทางทีมงานได้จัดไว้ให้ และผู้ที่จะร่วมให้ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

  1. เคยศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนโสดและคนคู่ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์วิถีธรรม
  2. สามารถใช้งาน google form ได้

หากท่านมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถกดเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ [google form งานวิจัย โสดดีหรือมีคู่]

Banner โสดดีหรือมีคู่ 600x216 px (47kb)

Banner โสดดีหรือมีคู่

กลับไปที่เมนูด้านบน

[ Back to top ]

© since 2019 โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( page.morkeaw.net/singleorcouple )