คบและเคารพมิตรดี เครือข่ายแพทย์วิถีธรรม (update 13/1/2020) page.morkeaw.net/goodfriends  
โสดดีหรือมีคู่

ที่มาและความสำคัญ | บทสัมภาษณ์ | ลิงก์เครือข่าย

ที่มาและความสําคัญ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง หรือกระทั่งความทุกข์จากการอยู่เป็นโสด

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำธรรมะในหมวดคนคู่จากพระไตรปิฎกมาแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย รู้ตามได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย จนมีผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องคู่ จากที่เคยเห็นผิด มาเป็นความเห็นตามทำนองครองธรรมตามหลักพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นมรดกจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ทีมงานจิตอาสาจึงเห็นความสำคัญของธรรมะในหมวดนี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีที่อาจารย์หมอเขียวได้พร่ำสอนและประสบการณ์จริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ มาจัดหมวดหมู่รวมกันและเผยแพร่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น "โสดดีหรือมีคู่" จึงเป็นโครงการนำร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเฉพาะทางให้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือแนะนำติชมได้ที่ "ร่วมให้ข้อมูล"

บทสัมภาษณ์
 

โสดดีหรือมีคู่ อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ
(7:19 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์
(3:28 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อาทิตยา คงทอง

อาทิตยา คงทอง
(4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม
(4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แพรลายไม้ กล้าจน

แพรลายไม้ กล้าจน
(8:33 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ วรางคณา ไตรยสุทธิ์

วรางคณา ไตรยสุทธิ์
(5:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ

อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ
(5:42 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

ธานินทร์ มุ่งชมกลาง
(13:33 นาที)

 
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคปฏิบัติ กดที่นี่

กลับไปที่เมนูด้านบน

[ Back to top ]

© since 2020 คบและเคารพมิตรดี โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( page.morkeaw.net/goodfriends )