โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( update 1 august 2019 ) page.morkeaw.net/singleorcouple  
โสดดีหรือมีคู่

ภาคทฤษฎี | บทความ | ภาคปฏิบัติ | ดาวน์โหลด | ร่วมให้ข้อมูล | ลิงก์เครือข่าย

ที่มาและความสําคัญ

เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมได้นำองค์ความรู้จากพระไตรปิฎกเพื่อบำบัดทุกข์จากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์อีกมากมายที่สามารถทำให้ทุกข์ทรมานและทำลายชีวิตได้พอ ๆ กับทุกข์จากความเจ็บป่วยโรคภัยต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือความทุกข์จากเรื่องคู่ครอง หรือกระทั่งความทุกข์จากการอยู่เป็นโสด

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้หนึ่งที่ได้นำธรรมะในหมวดคนคู่จากพระไตรปิฎกมาแจกแจงให้เข้าใจได้ง่าย รู้ตามได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย จนมีผู้คนมากมายที่เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องคู่ จากที่เคยเห็นผิด มาเป็นความเห็นตามทำนองครองธรรมตามหลักพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นมรดกจากคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ทีมงานจิตอาสาจึงเห็นความสำคัญของธรรมะในหมวดนี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคทฤษฎีที่อาจารย์หมอเขียวได้พร่ำสอนและประสบการณ์จริงจากผู้ที่ได้ปฏิบัติ มาจัดหมวดหมู่รวมกันและเผยแพร่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้คนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น "โสดดีหรือมีคู่" จึงเป็นโครงการนำร่องในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาเฉพาะทางให้เป็นหมวดหมู่และเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรวบรวมข้อมูลงานวิจัยหรือแนะนำติชมได้ที่ "ร่วมให้ข้อมูล"

ภาคทฤษฎี

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่

บรรยาย โสดดีหรือมีคู่ 18 มิถุนายน 2556
1:44 ชั่วโมง , มีคนเข้าชม 75,000+

ตอบคำถาม เป็นโสดทำไม

ตอบคำถาม:เพื่อนถามว่าทำไมไม่แต่งงาน คนบนโลกนี้ฟ้าไม่ได้ส่งให้คนเกิดมาเป็นโสดนะ ?
57 นาที , มีคนเข้าชม 180,000+

หนังสือ โสดดีหรือมีคู่

ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ : เป็นโสดดีหรือมีคู่
โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ค่ายสวนป่านาบุญ

เป็นโสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายสวนป่านาบุญ 16-22 มกราคม 2556) 2 ชม. , 23k views

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่

การตั้งศีลอย่างถูกตรง เรื่อง โสดดีหรือมีคนคู่ (วัดธรรมประทีป washington D.C. USA ครั้งที่ 4 8 กันยายน 2559) 2:20 ชม. , 19k views

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ในชีวิตเรื่องคนคู่

ทำอย่างไรไม่ทุกข์ ในชีวิตเรื่องคนคู่ (20 มีนาคม 2562) 10 นาที , 2k views

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี

โสดดีหรือมีคู่ดี ฤทธิ์พลังความดีในหมู่มิตรดี (สวนป่านาบุญ๑ 19 พฤษจิกายน 2559) 2:50 ชม., 2k views

โสดดีหรือมีคู่ - หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน

โสดดีหรือมีคู่ ( ค่ายพระไตรปิฎก ๘ 14-18 กรกฎาคม 2558 ณ สวนป่านาบุญ ๑) 43 นาที, 2k views

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน

ทำอย่างไรจึงจะได้อยู่เป็นโสดหรือได้แต่งงาน (23 กุมภาพันธ์ 2561) 1 นาที

ทุกข์ของคนมีคู่

ทุกข์ของคนมีคู่ (ค่าย ม.อุบล 4 ธันวาคม 2555) 46 นาที, 5k views

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร

วิบากกรรมคนคู่เป็นอย่างไร (23 ธันวาคม 2560) 21 นาที, 2k views

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่

การตัดสินใจมีคู่ เกิดจากวิบากกรรมเก่าหรือไม่ ( 26 มิถุนายน 2562 สวนป่านาบุญ ๑) 4:35 นาที

 

 

 

วีดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคทฤษฎี กดที่นี่
บทความ

บทความที่เกี่ยวกับเรื่องโสดดีหรือมีคู่ ทั้งเรื่องคนโสด คนมีคู่ ความทุกข์ ปัญหาต่าง ๆ จากความสัมพันธ์ และวิธีแก้ปัญหา ที่พาพ้นไปจากทุกข์นั้น ๆ

ภาคปฏิบัติ

โสดดีหรือมีคู่ วรางคณา ไตรยสุทธิ์

วรางคณา ไตรยสุทธิ์ (5:54 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ธานินทร์ มุ่งชมกลาง

ธานินทร์ มุ่งชมกลาง (13:33 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ

อรุณรัตน์ ไกรมาศศิริ (5:42 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ (3:28 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อิทธิชัย จันทชาติ

อิทธิชัย จันทชาติ (7:19 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อาทิตยา คงทอง

อาทิตยา คงทอง (4:22 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม

แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม (4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ แพรลายไม้ กล้าจน

แพรลายไม้ กล้าจน (8:33 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เอมอร แซ่ลิ้ม

เอมอร แซ่ลิ้ม (4:49 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ พีรพงษ์ จันดี

พีรพงษ์ จันดี (4:25 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ อัญชลี กุศลสถิตย์

อัญชลี กุศลสถิตย์ (4:07 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ชัยภัทร ชุติคามี

ชัยภัทร ชุติคามี (5:53 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ จิตตรึงธรรม กล้าจน

จิตตรึงธรรม กล้าจน (7:20 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สนทยา กันทะมูล

สนทยา กันทะมูล (5:06 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สมพงษ์ โขงรัมย์

สมพงษ์ โขงรัมย์ (5:15 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ลักขณา แซ่โซ้ว

ลักขณา แซ่โซ้ว (3:39 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ สำเริง สมอหมอบ

สำเริง สมอหมอบ (7:16 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ผ่องไพรธรรม กล้าจน

ผ่องไพรธรรม กล้าจน (6:10 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ เนาวรัตน์ กระโจมทอง

เนาวรัตน์ กระโจมทอง (4:01 นาที)

โสดดีหรือมีคู่ ปริญญ์ ขวัญเชื้อ

ปริญญ์ ขวัญเชื้อ (4:41 นาที)

ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ในภาคปฏิบัติ กดที่นี่
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร ข้อมูลอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่

ร่วมให้ข้อมูลวิจัย

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวิจัยโสดดีหรือมีคู่ ด้วยความรู้แพทย์วิถีธรรม สามารถกรอกข้อมูลได้ใน google form ที่ทางทีมงานได้จัดไว้ให้ และผู้ที่จะร่วมให้ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

  1. เคยศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนโสดและคนคู่ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ของแพทย์วิถีธรรม
  2. สามารถใช้งาน google form ได้

หากท่านมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สามารถกดเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ [google form งานวิจัย โสดดีหรือมีคู่]

Banner โสดดีหรือมีคู่ 600x216 px (47kb)

Banner โสดดีหรือมีคู่

กลับไปที่เมนูด้านบน

[ Back to top ]

© since 2019 โสดดีหรือมีคู่ โดยเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ( page.morkeaw.net/singleorcouple )